Produkujemy energię ze słońca. Zmniejszamy zapotrzebowanie o 20% na energię elektryczną

W obiekcie GEA ECO- APARTMENTS, od strony zachodniej na 200 m2 dachu zainstalowane są panele fotowoltaiczne, które produkują 50 kW energii elektrycznej.

Zmniejszamy o min. 35 % zapotrzebowanie na energię cieplną

Zmniejszamy o min. 35 % zapotrzebowanie na energię cieplną poprzez

  • wysokosprawne kotły gazowe
  • automatyczne rozwiązania sterujące wykorzystaniem energii cieplnej
  • system wentylacji z wykorzystaniem nawiewników
  • pobór ciepłej i zimnej wody regulowany przez urządzenia i zawory optymalizujące przepływ.
  • woda z opadów wykorzystana do utrzymania zieleni

GEA-Eco Apartments

GEA-Eco Apartments została zaprojektowana zgodnie z restrykcyjnymi normami energooszczędności, które wejdą w życie w 2021 r.

Ściany, okna i stropodach naszej inwestycji będą miały wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię cieplną 65 kWh/m.kw./rok! Norma WT 2021 określa poziom 70 kWh/m.kw/rok.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych

Aktywność polskich inwestorów pokazuje, że rośnie świadomość walki o czystą planetę.Jesteśmy częścią tego grona społecznie odpowiedzialnych inwestorów…… i dlatego tworzymy GEA ECO APARTAMENTS. Na zewnętrznych parkingach zaplanowaliśmy stację do ładowania samochodów elektrycznych.

ECO – LIVE dla Ciebie

Zadbaliśmy o to, by stworzyć obiekt przyjazny środowisku. Aby Twoje mieszkanie maksymalnie wykorzystywało potencjał odnawialnego źródła energii: Słońca.
Dlaczego więc nie mielibyśmy dostarczyć eko-energii również Tobie.
Zapraszamy do kameralnej siłowni połączonej z miejscem do wypoczynku.

"Deweloper kontra natura? Niekoniecznie"